I Sverige har vi en väldigt utbredd kultur och produktion av olika livsmedelsprodukter från nötkreatur. Bland annat är vi bland de länder i världen som dricker mest mjölk och äter mest mejeriprodukter och i genomsnitt konsumeras 340 kilo mjölk av varje svensk per år. För att undvika att nötkreatur enbart används till slakt så brukar man slakta mjölkkor när de har slutfört sin uppgift som mjölkproducenter efter ungefär 5 år. De kalvar som man inte föder upp till att bli mjölkkor brukar istället födas upp till slakt. I Sverige är det mer än hälften av nötköttet som kommer från mjölkkor.

Kött från mjölkkor och kor överhuvudtaget är dessutom godare eftersom de har mer fett i sina muskler, vilket gör att kokött har mer smak än kött från tjurar. Tänk vad mycket mat en enskild ko producerar under sin livstid. Först producerar den mjölk som används till att framställa en hel rad olika mejeriprodukter och när det är över tar man också tillvara på allt kött som finns på kossan. Dessutom föder kossan under sin livstid kalvar, vilka också används till mat. Om det föds kossor så används de till mjölk och om de är tjurar används de till avel och till slakt.

För att ett djur ska slaktas och användas till att producera kött i Sverige så måste det vara friskt. Dessutom ska det vara bedövat och avlivas på ett sådant sätt att djuret dör på en gång och inte lider. Det sker vanligtvis med bultpistol i Sverige. Förutom att djuret ska vara friskt så måste det också vara känt var djuret kommer ifrån genom att dess ursprungsort registreras så att det inte kommer från någon sorts svartfarm eller annan olaglig verksamhet. Grundläggande är också att djuret ska vara i bra fysisk form och själv kunna gå in i transporten.