När kon har producerat mjölk och bonden har skickat iväg mjölken till mejeriet så måste den beredas på olika sätt innan olika livsmedelsprodukter kan tas fram. Ett av dessa steg är den så kallade pastöriseringen. Ordet kommer från metodens uppfinnare som hette Louis Pasteur.

Pastörisering innebär att man värmer upp ett livsmedel för att det ska hålla sig längre, i och med att vissa skadliga mikroorganismer och bakterier dör under processen. Det sker på lite olika sätt med olika temperaturer beroende på vad man vill ha för effekt. Sedan 1937 är det lag i Sverige på att all mjölk ska pastöriseras eftersom detta begränsar spridningen av olika sjukdomar såsom salmonella, tuberkulos, EHEC och listeria.

Mjölken som pastöriseras i Sverige brukar behandlas med så kallad lågpastörisering som innebär att processen sker under ungefär 15 sekunder vid ca 75 graders temperatur (Celsius). Efter pastöriseringen kyls mjölken fort ner till ungefär 4 grader. Detta tar bort vissa mikroorganismer men inte alla. Lågpastöriserad mjölk brukar, om den hålls nedkyld, hålla i ungefär en vecka.

När det kommer till högpastörisering så är temperaturen för uppvärmningen ungefär 80 grader Celsius och för vissa produkter är det 95 grader. Denna typ av pastörisering används vid framställning av produkter som exempelvis yoghurt, ost och grädde.

Det finns även något som kallas för UHT-pastörisering, vilket står för ultrahög temperatur och innebär att pastöriseringen sker vid 147 grader Celsius. Den är inte så vanlig i Sverige eftersom många inte gillar smaken som uppstår. Det förekommer mer i länder där det inte är lika vanligt med kylskåp och mjölken kan med denna metod hålla i upp till ett helt år.

Det finns dock en metod som kallas för ESL som är något vanligare i Sverige och som är ett sorts mellanting mellan hög- och UHT-pastörisering. Denna metod används när man exempelvis tar fram mjölk med lång hållbarhet.