Att vara bonde är ett mycket gammalt yrke och det är dessutom ett extremt viktigt jobb som ofta underskattas. Det är bönderna som ser till att det alltid finns mat i butikerna och det är bönderna som gör att vi har så pass mycket goda produkter att välja mellan, såsom t.ex. ost, yoghurt och filmjölk.

Att vara mjölkbonde är ett väldigt mångfacetterat yrke som, förutom att ta hand om alla djur på gården, dessutom innebär att man är en företagare och entreprenör som måste hantera administrativa uppgifter. Man måste även kunna underhålla alla sina maskiner och olika byggnader.

Förr i tiden var det ännu tyngre att vara just mjölkbonde eftersom allt såsom gödsling, utfodring och mjölkning gjordes för hand. Idag är det dock något lättare med alla verktyg som finns och bland annat mjölkningen av korna sker idag oftast med så kallade mjölkrobotar. Dessutom är det mejerierna som tar hand om mjölken efter att den har producerats, vilket innebär att bönderna själva inte behöver tillverka mejeriprodukter som smör och ost.

Jobbet har alltså blivit lite mer bekvämt för mjölkbönderna men det är fortfarande ett väldigt tungt och mångfacetterat yrke som kräver mycket uppmärksamhet och organisation dygnet runt. Det är ju trots allt levande varelser man jobbar med och de behöver mycket uppmärksamhet och få sina behov tillfredsställda.

Idag är mjölkbonde ett ganska utsatt yrke och det blir allt färre mjölkbönder i Sverige. Det beror dels på att allt färre dricker mjölk i landet, dels också på att allt fler väljer att söka sig till storstäderna och inte att stanna kvar på landet för att syssla med just jordbruk. Det är synd, eftersom det i förlängningen skulle innebära att vi i Sverige är tvungna att importera mjölk och mejeriprodukter från andra länder som inte har lika bra djurhållning som vi har i Sverige.