Nötkreatur är mycket nyttiga djur inom jordbruket och de används på oerhört många sätt vid framställning av olika livsmedelsprodukter. De flesta har antagligen produkter såsom ost, mjölk, yoghurt och grädde hemma. Alla dessa är produkter som har sitt ursprung från kon. Men innan dessa produkter säljs måste de först framställas på ett mejeri.

Vad är ett mejeri?

Ett mejeri är den plats där mjölken hamnar efter att den har mjölkats från kossan. Det är vanligtvis en fabrik där man förädlar mjölken till olika former av produkter för livsmedelsbruk. Mejeriet gör det möjligt att bland annat tillverka produkter som yoghurt, ost, filmjölk, smör, grädde, kvarg och messmör. Innan dessa produkter framställs, genomgår mjölken först standardisering, homogenisering och pastörisering. Även om den största andelen mjölk kommer från just nötkreatur så förekommer det även mjölk från andra djur, t.ex. buffelmjölk och getmjölk.

Mejeri som bransch

Mejerier som bransch är ett relativt nytt fenomen inom jordbruket. Tidigare var det vanligt att bönder och jordbrukare själva framställde produkter från den mjölk deras nötkreatur på gårdarna producerade, men för att spara in på arbete och för att inte behöva göra allt själva så började man sälja den producerade mjölken till mejerier som ofta fanns inom varje by. Dessa mejerier har sedan ofta slagits samman vilket gör att de är större men färre. Ofta måste mjölken transporteras långa sträckor mellan bönder och mejeri. Det innebär dessutom att mjölken måste kylas ned eftersom mjölken annars skulle förstöras under färden av olika bakterier.

Svenska mejerier

I Sverige är de överlägset största mejerierna Skånemejerier, Arla, Norrmejerier och Falköpings Mejeri. Det är dessa mejerier som står för i stort sett all produktion av olika mejeriprodukter i landet och mejeriverksamheten är uppdelad dem emellan beroende på var mjölken producerats i landet. Uppdelningen börjar dock allt mer att lösas upp även om den tidigare var mycket strikt.