Ekologiska produkter brukar kosta några kronor extra, men innebär å andra sidan både en insats för miljön och för dig själv. Att köpa ekologisk mjölk innebär att man undviker mjölk från kor som lever och växer upp vid gårdar som använder sig av exempelvis konstgödsel och bekämpningsmedel. Vid de ekologiska gårdarna har man istället lagt större fokus vid olika miljö- och kretsloppsaspekter. Man försöker i så hög utsträckning som möjligt att använda de resurser som finns till hands.

Den ekologiska mjölken separeras från annan mjölk och levereras i särskilda tankbilar till ekologiska mejerier där man inte använder kemiska ämnen , utan i så stor utsträckning som möjligt använder naturliga metoder för att framställa olika mejeriprodukter. Produkterna kostar lite mer eftersom de är något dyrare att framställa. Detta beror till exempel på att man behöver bearbeta jorden manuellt och inte kan använda sig av vissa genvägar i framställningen så som exempelvis mediciner till djuren och konstgjort gödsel. Det brukar dock bara handla om ett par kronor och produkterna brukar vara både godare, nyttigare och bättre för miljön. Man får alltså mer för pengarna om man väljer ekologiska produkter och väljer man dessa produkter innebär det också att mejerier och bönder mer och mer kommer att satsa på dem eftersom det i mångt och mycket är marknaden som styr.

Den ekologiska mjölken brukar ha något kortare hållbarhet eftersom den inte är lika behandlad som vanliga produkter. Det är i och för sig ett tecken på att även bakterier och mikroorganismer föredrar ekologisk mjölk framför annan.

Att välja ekologiskt är alltså något som är väldigt smart både för ens egen hälsa och för miljön. De ynka extra kronorna det kostar leder till väldigt stora fördelar. Dessutom innebär det att djuret och kossan i fråga som lever ekologiskt, får leva i en mycket mer jordnära och naturlig miljö än andra boskapsdjur.