Även om bondelivet är ytterst trevligt och nöjsamt med närheten till alla djur och naturen så är det många som inte har tillgång till den själv. Även om man har det så kanske man känner att man vill ha lite mer spänning vid framställningen av den mat man äter. Kanske vill man helt enkelt ha andra sorters kött. Därför är det många som ägnar sig åt jakt av vilt.

Man behöver en hel del utrustning när man ägnar sig åt jakt. Denna kan man skaffa sig på till exempel jaktlust.com där man kan botanisera i nätutbudet. Det kan vara allt från kläder och utrustning till olika former av tillbehör. Innan människan började med jordbruk så var det just jakt som gällde. Då var den dock inte lika utvecklad och man använde sig av mycket mer primitiva vapen, som exempelvis spjut och pilbågar.

Jakt är dock något som fortfarande är en stor hobby för många trots att det idag finns mat så det räcker och blir över från det jordbruk som bedrivs. Det är kanske inte så konstigt egentligen att kalt är populärt. Människan har nämligen en slags jaktinstinkt som fortfarande lever och frodas i sinnet men som sällan får komma till uttryck hos den moderna människan. Jakt är, förutom att det ger mat, något som är oerhört spännande och roligt. Det finns också de som anser att man endast bör äta kött som man själv har jagat eftersom man då så att säga har bidragit själv till det. Man kan då vara helt säker på att älgen eller vad det nu är man jagar har växt upp i det fria och levt på ett så naturligt sätt som bara går.

Viltkött är en delikatess som ibland kan vara härligt att äta vid sidan om det kött som kommer från bostadsdjur så som fläsk och nötkött.