När det kommer till nyttiga djur så finns det en sort som särskilt sticker ut i människans tjänst, nämligen nötkreatur. Nötkreatur är ett samlingsnamn som tillämpas på kor och tjurar och det kött som framställs från djuren kallas för just nötkött.

Förutom kött finns det en rad olika nyttigheter som dessa djur producerar. Kor producerar mjölk som används till framställning av just mjölk, men också till en hel rad andra produkter som exempelvis grädde, ost, yoghurt, filmjölk och smör. Dessa produkter kallas för mejeriprodukter eftersom de produceras på mejerier runt om i landet.

Innan mejeriprodukterna blir klara går de igenom en rad processer som ser lite olika ut beroende på vad det är för slutprodukt som ska framställas. De som jobbar med att producera mjölk som levereras till mejerierna kallas för mjölkbönder.

Det finns alltså många olika faktorer som ingår när det kommer till mjölk, kor och mejeriprodukter. För att försöka bringa lite ordning och reda kring alla frågor på detta område har vi skapat den här hemsidan. Här samlas artiklar som på ett övergripande och lättsamt sätt beskriver det mesta när det kommer till mjölk, kor och mejeriprodukter, men även sådant som slakt och nötkött. Dessutom finns det information om andra aspekter av friluftsliv som till exempel jakt.

Vi hoppas att du ska trivas på den här hemsidan och att du ska hitta all information du söker om mjölk och mejeriprodukter. Är man nyfiken på sådant kan det här vara den bästa platsen att börja på. Välkommen hit.